Centrum kompetencí
 

 

Grundtvig Learning Partnerships – Project 2012-2014 CH-Q - System - From valuation to validation of competencies (CH-Q-S - VVC)

Evropská konference

Systém CH-Q Řízení kompetencí

Zhodnocování a uznávání výsledků neformální vzdělávání a informálního učení

20. ledna 2014, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Cíle:

Výměna zkušeností a informací o strategiích, postupech a příkladech dobré praxe podpory kompetencí, a to mezi partnery projektu Grundtvig From valuation to validation of competencies a hlavními aktéry v této oblasti ze zapojených zemí. Hledání společných cest dalšího rozvoje v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a ve světě práce.

Témata:

- Rozvoj a implementace koncepcí/systémů řízení kompetencí

- Zhodnocování a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. Vytváření vazeb na národní a evropské iniciativy

- Zvyšování povědomí o významu kultury podpory kompetencí ve vzdělávání a ve světě práce.

Cílové skupiny:

- Zástupci organizací zastoupených v Národním poradenském fóru (MPSV, MŠMT, Úřad práce ČR, NÚV, DZS, profesní asociace, vysoké školy atd.)

- Poskytovatelé kariérového poradenství

- Zahraniční odborníci ze zemí zapojených do projektu Grundtvig From valuation to validation of competencies

Partneři projektu Grundvig From valuation to validation of competencies:

NORA – Genderové informační centrum, Česká republika – koordinátor

Magistat Linz Volkshochschule Wissensturm, Rakousko

Zarabina, Lucembursko

Gesellschaft CH-Q - Schweizerisches Qualifikationsprogramm zur Berufslaufbahn, Švýcarsko

Partneři konference v ČR:

Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce – www.euroguidance.cz

Centrum kompetencí – www.centrumkompetenci.cz

Národní poradenské fórum – www.narodniporadenskeforum.cz

Jazyky komunikace: čeština a němčina

 

Program

Zahájení, úvodní slovo

Iveta Vernerová, Ministerstvo práce a sociálních věcí, tajemnice Národního poradenského fóra, ČR

Alice Műllerová, Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce, ČR

ČÁST I. Identifikace a rozpoznání kompetencí – strategie a systémy

Od řízení kompetencí k jejich uznávání – zkušenosti a výzvy ve Švýcarsku

Anita Calonder Gerster, předsedkyně Asociace CH-Q, Zumikon, Švýcarsko - prezentace

Hans-Peter Hauser, poradce, zástupce Švýcarské federace vzdělávání dospělých, Curych, Švýcarsko - prezentace

Uznávání neformálního vzdělávání v ČR – systém a příklady dobré praxe

Jiří Strádal, hlavní metodik Národní soustavy kvalifikací, Národní institut pro vzdělávání, ČR - prezentace

Helena Márinková, obsahová manažerka projektu UNIV3, Národní institut pro vzdělávání, ČR - prezentace

Daniela Havlíčková, garantka Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání, projekt Klíče pro život, Národní institut pro další vzdělávání, ČR - prezentace

Rudolf Roub, Asociace bilanční diagnostiky, ČR

ČÁST II. Učení postavené na kompetencích a jeho využívání ve Švýcarsku

Standardy Systému CH-Q integrované do vzdělávacího kurikula pro mladé lidi

Heinz Amstad, ředitel; Bernadette Ammann, školitelka, Brűckenangebote, Zug, Švýcarsko - prezentace

CH-Q - Řízení kompetencí ve školících programech pro nezaměstnané

Oscar Sallmann, školitel/poradce, Úřad pro ekonomiku a práci, St. Gall, Švýcarsko

ČÁST III. Budování Systému řízení kompetencí CH-Q v ČR ve spolupráci s Euroguidance

Perspektivy, cíle, opatření s ohledem na:

Zhodnocování a uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení

Kulturu vzdělávání jako cestu ke kultuře kompetencí

Panelová diskuze

Moderace diskuze: Silvie Pýchová, koordinátorka projektu Grundtvig From valuation to validation of competencies, NORA – Genderové informační centrum, předsedkyně Centra kompetencí

Jan Brůha, odbor vyššího odborného a dalšího vzdělávání, MŠMT, ČR

Evi Etterlin, dříve vedoucí školení, švýcarský Červený kříž, St. Gall, Švýcarsko - prezentace

Anna Guler, bývalá školitelka, Nadace „Šance“, Curych, Švýcarsko

Elke Schildberger, školitelka, Magistrat Linz Volkshochschule Wissensturm, Rakousko